Over Flevo.jubileert.nl

Flevo.jubileert.nl wordt gehost op servers van Mijndomein.nl onder het domein van mijneersteflevo.nl. Omwille van ruimtebesparing én snelheid ten behoeve van de gebruiker is gekozen een site met zo eenvoudig mogelijke technieken te bouwen.

De opmaak van de site wordt onderhouden met behulp van CSS techniek (cascading style sheets). Ook worden (zeer simpele) Javascripts gebruikt. Getracht is om zowel CSS als Java zodanig te gebruiken dat in ieder geval van IE4 en NC4 gebruik gemaakt kan worden. Indien je problemen ondervindt met het bekijken van de site? Laat het weten via de site van de Webmaster! Vermeldt wel welke browser je gebruikt en welke problemen je ondervindt.

Om het menu consistent te houden is alle informatie in één Word bestand geplaatst. Dit bestand wordt na een update met een Visual Basic routine ontleed tot html pagina’s, waarbij de standaard elementen in de tekst dmv het stylesheet worden vormgegeven. Binnen de pagina’s wordt soms handmatig wat HTML code toegevoegd voor het maken van verwijzingen of afwijkende opmaak.

Download

Javacode: menu.js
Stylesheet: flevostyle.css
Foto popup: Om foto’s in een nieuw browser venster te openen dat zich aanpast aan het formaat van de foto wordt een hulpbestandje popup.html gebruikt.
Heb je een idee, bijdrage of eigen verhaal?
Laat het weten via de site van de Webmaster!